Helse og omsorg

Åpen søknad institusjonstjenesten 2023

Kort om stillingen:
Her kan du registrere en åpen søknad om stilling i institusjonstjenesten. Er søknaden din relevant vil du bli kontaktet.
For øvrig oppfordrer vi til å følge med på utlyste stillinger og å søke på disse.

Om tjenesteområdet:
Institusjonstjenestens avdelinger:

Korttidsavdelingen Kongsheim (turnus)
Kontaktperson: Marita Leet

Skjermet avdeling (turnus)
Kontaktperson: Maria Storberg

Langtidsavdelingen (turnus)
Kontaktperson: Hege Cecilie Hindahl

Kjøkkenet (dagtid)
Kontaktperson: Gøran Aas Grøntvedt

Søkere må prioritere arbeidssted/avdeling i søknaden

Arbeidsoppgaver:
Relevant opplæring vil bli gitt

Særskilte krav til stillingen:
Ved tilsetting kreves politiattest, ikke datert eldre enn tre måneder

Vi tilbyr:
Lønn etter kvalifikasjoner og tariff

 

NB! Søkere må aldri oppgi BankID-informasjon i søknadsprosessen! Dersom du blir spurt om dette, er det et svindelforsøk.