Helse og omsorg

Åpen søknad hjemmetjenesten 2023

Kort om stillingen:
Her kan du registrere en åpen søknad om stilling i hjemmetjenesten. Er søknaden din relevant vil du bli kontaktet. 
For øvrig oppfordrer vi til å følge med på utlyste stillinger og å søke på disse.

Om tjenesteområdet:
Hjemmetjenestens avdelinger:

Utegruppa (hjemmesykepleie):
Kontaktperson: Elisabeth Åsvang

Tilrettelagte boliger:
Kontaktperson: Elisabeth Åsvang

Enan, Kvikne:
Kontaktperson: Ingvild Hylen Brandvold

Praktisk bistand (hjemmehjelp) og brukerstyrt personlig assistanse:
Kontaktperson: Eirin Løkken Sundmoen

Søkere må prioritere arbeidssted/avdeling i søknaden

Arbeidsoppgaver:
Relevant opplæring vil bli gitt

Særskilte krav til stillingen:
Søkere til hjemmesykepleie/hjemmehjelp må ha førerkort
Ved tilsetting kreves politiattest, ikke datert eldre enn tre måneder

Vi tilbyr:
Lønn etter kvalifikasjoner og tariff

 

NB! Søkere må aldri oppgi BankID-informasjon i søknadsprosessen! Dersom du blir spurt om dette, er det et svindelforsøk.