Tynset kommune

Avdelingsleder hjemmetjenesten avdeling Enan/Kvikne

Vil du jobbe som avdelingsleder i hjemmetjenesten?

Kort om stillingen:
Hjemmetjenesten i Tynset kommune har ledig 100 % årsvikariat som avdelingsleder fra 15.05.2023. Stillingen er for tiden plassert ved tilrettelagte boliger/utegruppe på Enan og Kvikne. I denne jobben får du mulighet til å opprettholde den kliniske delen med kontakt mot brukere. I tillegg får du jobbe med rent administrative oppgaver.
Dagarbeidstid.

Behovsprøvde boliger ved Enan består av 10 boenheter som er tilpasset heldøgns omsorg til våre brukere, i tillegg er det også 2 trygdeboliger i lokalene på Enan. Utegruppa på Kvikne løser hjemmesykepleieoppgaver i hjemmene til våre brukere. Denne gruppa er varierende i størrelse. 

Hjemmetjenesten har aktive avdelinger med fokus på egenmestring og tverrfaglig samarbeid. Vi har et godt og aktivt arbeidsmiljø med bemanning bestående av dyktige sykepleiere, helsefagarbeidere, hjelpepleiere og pleiemedhjelpere. Vi ønsker oss en engasjert, dyktig og nytenkende medarbeider som kan bidra med å utvikle tjenestetilbudet til våre beboere både i nåtid og framtid

Tjenesten er involvert og engasjert i flere utviklingsprosjekter for å sikre at våre brukere mottar de beste hjemmetjenestetilbudene til enhver tid.

Kvalifikasjoner:
Autorisert sykepleier
Lederutdanning - og gjerne ledererfaring er ønskelig
Gode IKT-kunnskaper

Arbeidsoppgaver:
Helhetlig omsorg og pleie
Ansvar for kvalitet i drift og tjenesteyting
Aktivt drive kvalitetsutvikling og faglig utvikling hos personalet
Personalansvar og økonomiansvar i egen avdeling
Etablere gode samarbeidsforhold med tillitsvalgte og verneombud
Tett samarbeid mellom tjenesteområdeleder og andre avdelingsledere
Bidra til helhetstenkning på tvers av avdelinger og tjenesteområder og utvikling av tjenesten

Du må ha følgende egenskaper:
Stort engasjement for eldreomsorgen
Stor evne til fleksibilitet
Fokus på muligheter og ressurser
Evne til å samarbeide med andre, samtidig som du må kunne jobbe selvstendig
Være en aktiv pådriver for å opprettholde godt arbeidsmiljø hvor alle er like viktige
Vise interesse for velferdsteknologi og mulighetene som ligger i framtidige helse- og omsorgstjenester
Vi ønsker at du skal kjenne deg igjen i våre verdier; trygghet, inkludering, puls og optimisme

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi kan tilby:
Lønn etter avtale
God pensjonsordning
Faste møtepunkter med støttende lederteam

Særskilte krav til stillingen:
Søkere må ha førerkort klasse B
Ved tilsetting kreves politiattest, ikke datert eldre enn 3 måneder

 

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere/rekrutteringsbyråer.

NB! Søkere må aldri oppgi BankID-informasjon i søknadsprosessen! Dersom du blir spurt om dette, er det et svindelforsøk.

 

Del på:

Fylke:

  • Innlandet

Søknadsfrist:

08.02.2023

Tiltredelse:

15.05.2023

Adresse:

Torvgata 1 2500 Tynset

Kontorplassering: