Tynset kommune

Fagleder ved Dagsenteret

Kort om stillingen
Ergoterapitjenesten har ledig 100 % fast stilling som fagleder ved dagsenteret på Tjønnmosenteret, Tynset kommune. 

Stillingen har sine daglige arbeidsoppgaver på dagsenteret. Stillingen vil inngå i et team som sammen sørger for den daglige driften og ivaretakelsen av brukere.  

Ergoterapitjenesten er en avdeling i helsetjenesten og består av kommuneergoterapi, kommunefysioterapi, kommunalt hjelpemiddellager, BUA og dagsenter for hjemmeboende eldre, funksjonshemmede og personer med demens. 

Tynset kommune er i en prosess for å tilpasse sine tjenester til framtidige helse og omsorgsoppgaver. 

Ergoterapitjenesten er involvert i utviklingsarbeid på flere områder som er relevant for tjenesten. 

Arbeidsoppgaver 
Hovedoppgaver for fagleder vil være å ivareta og aktivisere brukere, planlegge aktiviteter og ha ansvar for den daglige driften i samarbeid med teamet. Noen administrative oppgaver må påberegnes. 
Noen av arbeidsoppgavene vil være;  

 • Sammen med øvrig personal på dagsenteret sørge for gjennomføring av aktiviteter som:
  -       Måltider
  -       Turer
  -       Aktivisering inne og ute
  -       Sosialt samvær
  -       Trening i dagliglivets ferdigheter
 • Planlegging av aktiviteter for året. 
 • Observere, dokumentere og rapportere om brukers funksjonsnivå.  
 • Sikre helhetlig og grundig faglig vurdering av brukere i samarbeid med andre faginstanser og pårørende. Delta på samarbeidsmøter ved behov.
 • Kontakt og samarbeid med vedtakskontor knyttet til søknader og tildeling av dagsenterplasser.
 • Opplæring, veiledning og informasjonsansvar overfor øvrige ansatte, vikarer og elever/lærlinger. 
 • Bestilling av diverse utstyr, mat og transport. 
 • Superbruker i GAT. 
 • Ha kontinuerlig dialog med leder om bemanning ved fravær. 
 • Oppdatere prosedyrer og retningslinjer på dagsenteret i samarbeid med ansatte og leder.  
 • Pådriver for systematisk kompetanseheving og bidra til at kompetansen vedlikeholdes og videreutvikles.  
 • Bidra til at velferdsteknologiske løsninger iverksettes på dagsenteret.   

Krav til stillingen 
Ergoterapeut/Vernepleier, andre med relevant høgskoleutdanningen innen helse og omsorg kan også søke. 
Førerkort klasse B.
Erfaring med demens og aktivisering er en fordel, men ikke et krav. 

Personlige egenskaper 
Gode kommunikasjon- og samarbeidsevner. 
Evne til å jobbe systematisk og målrettet. 
Kunne samarbeide godt i team, men også selvstendig.
Ha evne til å håndtere nye utfordringer og være fleksibel på arbeidsoppgaver. 
Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Særskilte krav til stillingen
Ved tilsetting kreves politiattest, ikke datert eldre enn 3 måneder. 

 

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste,  dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere/rekrutteringsbyråer.

NB! Søkere må aldri oppgi BankID-informasjon i søknadsprosessen! Dersom du blir spurt om dette, er det et svindelforsøk.

  

Del på:

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

12.02.2023

Adresse:

Torvgata 1 2500 Tynset

Kontorplassering: